Awards

  • Brooklyn Made, 2014, 2016 // Brooklyn, NY

  • Best for NYC, 2016 // New York, NY

  • Blade Show - Best New Maker, 2016 // Atlanta, GA

  • ICCE - Judges Choice, 2016 // Kansas City, MO

  • ICCE - Best Tactical Folder, 2017 // Kansas City, MO

  • Brooklyn Made 2017 // Brooklyn, NY

  • SICAC - Best Folder 2018 // Paris - France

  • ICCE - Best Tactical Folder, 2019 // Fort Worth, TX

  • ICCE - Best Bowie Folder, 2019 // Fort Worth, TX

atlanta_award.jpg